Serwery Dell, nowe i odnawiane od delle.pl
Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Delle.pl – Serwery DELL EMC – nowe i refabrykowane
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Delle.pl – Serwery DELL EMC – nowe i refabrykowane, dostępny pod adresem https://delle.pl jest prowadzony przez:

MICHAŁ JAN ŁOMNICKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NATECK VISION Michał Łomnicki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5811653230, nr REGON 191752714, Górki 3A, 82-500 Górki

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@delle.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://delle.pl/kontakt

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
662 666 665

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
Polityka prywatności
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu – https://delle.pl/regulamin/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 01.07.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: ee4a3d57-8457-4723-8c03-1c98b27a9a96.